โรงพยาบาลตราด กระทรวงสาธารณสุข
9/1/2561 นพ.จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นประธานการประชุม "แนวทางในการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานในหน่วยงานโรงพยาบาลตราด" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด
5/1/2561 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตราดเข้าอวยพรและมอบของสวัสดีปีใหม่ แด่ นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร ผอ.รพ.ตราด
1/1/2561 นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร ผอ.รพ.ตราด/นพ.สสจ.ตราด/รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่5 หน้าศาลากลางจ.ตราด
26/12/2560 นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร ผอ.รพ.ตราดและทีมผู้บริหาร ให้สัมภาษณ์นักข่าว เรือง การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลตราดเพื่อรองรับอุบัติเหตุ เนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2561

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

เจ้าหน้าที่


ชื่อผู้ใช้


รหัสผ่าน


แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึ่งพอใจเว็บไซต์ใหม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด