ตางรางออกตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก

ห้องตรวจ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ หมายเหตุ
ศัลยกรรมทั่วไป พ.มงคล
08.30 - 12.00
พ.วราภรณ์
08.30 - 12.00
พ.ประภาธร
08.30 - 12.00
พ.ธวัชชัย
08.30 - 12.00
พ.ประภาสินี
08.30 - 12.00
ศัลยกรรมประสาท พ.ภาสกร
08.30 - 12.00
ศัลยกรรมกระดูก

พ.สุรจิต
13.00 - 16.00
พ.วิทยา
08.30 - 12.00
พ.สุเมธ
08.30 - 12.00
ศัลย์ทางเดินปัสสาวะ
พ.จุฑาพจน์
08.30 - 12.00

พ.จุฑาพจน์
08.30 - 12.00
พ.จุฑาพจน์
08.30 - 12.00
ผิวหนัง
พ.ปรีดา
13.00 - 15.30

พ.ปรีดา
13.00 - 15.30

ตา พ.ณัชชา
08.30 - 12.00
พ.สิริเลิศ
08.30 - 12.00
พ.ณัชชา
08.30 - 12.00
พ.พิชิต
08.30 - 12.00
พ.สิริเลิศ
08.30 - 12.00
หู คอ จมูก พ.ปรวิชช์
08.30 - 12.00
พ.ขวัญใจ
08.30 - 12.00
พ.ธาราทิพย์
08.30 - 12.00
พ.ปรวิชช์
08.30 - 12.00
พ.ธาราทิพย์
08.30 - 12.00
นรีเวช
พ.สุชินี
08.30 - 16.00
พ.ไพศาล
08.30 - 16.00
พ.วนิชา
08.30 - 16.00
พ.นาฎรดา
08.30 - 16.00
ฝากครรภ์ พ.วนิชา
08.30 - 16.00


พ.สุชินี
08.30 - 16.00
พ.เพิ่มพูนทักษะ
08.30 - 12.00
เพื่อนคุณ VD


พ.ปรีดา
13.00 - 15.30

เด็ก
พ.เพิ่มพูนทักษะ
08.30 - 12.00
พ.นุดา
08.30 - 12.00
พ.นิวัฒน์
08.30 - 12.00
พ.เพิ่มพูนทักษะ
08.30 - 12.00
วัคซีนเด็ก
จิตเวช พ.สุชาภัค
08.30 - 12.00

พ.สุชาภัค
08.30 - 12.00


พ.สุชาภัค ออกตรวจพร้อม พ.ควรคิดณัฐฐา 8.30 - 12.00 น.
อายุรกรรม[เช้า] โรคติดเชื้อ/โรคหัวใจ(นัด)
08.30 - 12.00
หลอดเลือดหัวใจ
08.30 - 12.00
โรควัณโรค
08.30 - 12.00
ความดันโลหิตสูง/โรคปอด
13.00 - 15.00
เบาหวาน
08.30 - 12.00
อายุรกรรม[บ่าย] อายุรกรรมทั่วไป/โรคไต(นัด)
13.00 - 15.00
อายุรกรรมทั่วไป
13.00 - 15.00
โรควัณโรค
13.00 - 15.00
ไต + SLE
13.00 - 15.00

มะเร็ง
พ.จุฑาพจน์
13.00 - 16.30
พ.มงคล
13.00 - 16.30


แผนไทย ชั้น 2 อาคารสกล
08.30 - 18.30
ชั้น 2 อาคารสกล
08.30 - 18.30
ชั้น 2 อาคารสกล
08.30 - 18.30
ชั้น 2 อาคารสกล
08.30 - 18.30
ชั้น 2 อาคารสกล
08.30 - 18.30
โรคทั่วไป โรคทั่วไป (เบอร์ 1)
08.30 - 16.30
โรคทั่วไป (เบอร์ 1)
08.30 - 16.30
โรคทั่วไป (เบอร์ 1)
08.30 - 16.30
โรคทั่วไป (เบอร์ 1)
08.30 - 16.30
โรคทั่วไป (เบอร์ 1)
08.30 - 16.30
ให้คำปรึกษา ARV ผู้ใหญ่
08.30 - 16.30
ARV เด็ก
08.30 - 16.30ตรวจสุขภาพ
กายภาพบำบัด
เพื่อนใจวัยรุ่น
ทันตกรรม
08.30 - 12.00 รับเบอร์คิวที่จุดคัดกรองหน้า ประชาสัมพันธ์
13.00 - 16.00 ทันตกรรมเฉพาะทาง(เฉพาะนัด)
นอกเวลาราชการ จันทร์ - พุธ เวลา 16.30 - 20.30 , วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30

ตางรางออกตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก(หมายเหตุ)

ห้องตรวจ เวลา หมายเหตุ
ทันตกรรม 08.30 - 12.00 08.30 - 12.00 รับเบอร์คิวที่จุดคัดกรองหน้า ประชาสัมพันธ์
13.00 - 16.00 ทันตกรรมเฉพาะทาง(เฉพาะนัด)
นอกเวลาราชการ จันทร์ - พุธ เวลา 16.30 - 20.30 , วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30

ผู้ดูแลระบบ