ตางรางออกตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก

ห้องตรวจ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ หมายเหตุ
ศัลยกรรมทั่วไป พ.มงคล
08.30 - 12.00
พ.วราภรณ์
08.30 - 12.00
พ.ประภาธร
08.30 - 12.00
พ.เพิ่มพูนทักษะ
08.30 - 12.00
พ.เกตุวุฒิ
08.30 - 12.00
ศัลยกรรมประสาท พ.ภาสกร
08.30 - 12.00

พ.ภาสกร
08.30 - 12.00


ศัลยกรรมกระดูก พ.เพิ่มพูนทักษะ
08.30 - 12.00

พ.สุรจิต
13.00 - 16.00
พ.วิทยา
08.30 - 12.00
พ.สุเมธ
08.30 - 12.00
ศัลย์ทางเดินปัสสาวะ
พ.จุฑาพจน์
08.30 - 12.00

พ.จุฑาพจน์
08.30 - 12.00
พ.จุฑาพจน์
08.30 - 12.00
ผัวหนัง
พ.ปรีดา
13.00 - 15.30

พ.ปรีดา
13.00 - 15.30

ตา พ.กฤติกา
08.30 - 12.00
พ.สิริเลิศ
08.30 - 12.00
พ.พิชิต
08.30 - 12.00
พ.กฤติกา
08.30 - 12.00
พ.สิริเลิศ
08.30 - 12.00
อังคาร : (เช้า) CMV บ่าย DR
วัดเลนส์/วัดลานสายตา ทุกวัน (เฉพาะนัด)
หู คอ จมูก พ.ปรวิชช์
08.30 - 12.00
พ.ขวัญใจ
08.30 - 12.00
พ.ธาราทิพย์
08.30 - 12.00
พ.ปรวิชช์
08.30 - 12.00
พ.ธาราทิพย์
08.30 - 12.00
นรีเวช
พ.สุชินี
08.30 - 16.00
พ.ไพศาล
08.30 - 16.00
พ.วนิชา
08.30 - 16.00
พ.นาฎรดา
08.30 - 16.00
ฝากครรภ์ พ.วนิชา
08.30 - 16.00
พ.นาฎรดา
08.30 - 16.00
พ.สุชินี
08.30 - 16.00
พ.สุชินี
08.30 - 16.00

เตรียมพร้อม ก่อนแต่ง/มีบุตร
ปรึกษาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ทุกวันอังคาร 13.00 - 16.00 น.
เพื่อนคุณ VD


พ.ปรีดา
13.00 - 15.30

เด็ก พ.เพิ่มพูนทักษะ
08.30 - 12.00
พ.สุเลง
08.30 - 12.00
พ.นุดา
08.30 - 12.00
พ.เพิ่มพูนทักษะ
08.30 - 12.00
พ.นิวัฒน์
08.30 - 12.00
อังคาร : TB/ARV/ADHD/Autistic/จิตเวชเด็ก/พัฒนาการเด็ก
พุธ : Pre term/LBW/Birth Asphyxia/thyroid/Down's Syndrome/Abnormality
วันศุกร์ : Thalassemia/Anemia/Asthme/DM
วัคซีนเด็ก
พ.เพิ่มพูนทักษะ
13.00 - 15.30

พ.เพิ่มพูนทักษะ
13.00 - 15.00

จิตเวช พ.สุชาภัค
08.30 - 12.00

พ.สุชาภัค
08.30 - 12.00


อายุรกรรม[เช้า] โรคติดเชื้อ/โรคหัวใจ(นัด)
08.30 - 12.00
หลอดเลือดหัวใจ
08.30 - 12.00
โรควัณโรค
08.30 - 12.00
ความดันโลหิตสูง/โรคปอด
13.00 - 15.00
เบาหวาน
08.30 - 12.00
อายุรกรรม[บ่าย] อายุรกรรมทั่วไป/โรคไต(นัด)
13.00 - 15.00
อายุรกรรมทั่วไป
13.00 - 15.00
โรควัณโรค
13.00 - 15.00
ไต + SLE
13.00 - 15.00

มะเร็ง
พ.จุฑาพจน์
13.00 - 16.30
พ.มงคล
13.00 - 16.30


แผนไทย ชั้น 2 อาคารสกล
08.30 - 18.30
ชั้น 2 อาคารสกล
08.30 - 18.30
ชั้น 2 อาคารสกล
08.30 - 18.30
ชั้น 2 อาคารสกล
08.30 - 18.30
ชั้น 2 อาคารสกล
08.30 - 18.30
วันเสาร์เปิด 08.30 - 16.30 น
ยกเว้นวันอาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์
โรคทั่วไป โรคทั่วไป (เบอร์ 1)
08.30 - 16.30
โรคทั่วไป (เบอร์ 1)
08.30 - 16.30
โรคทั่วไป (เบอร์ 1)
08.30 - 16.30
โรคทั่วไป (เบอร์ 1)
08.30 - 16.30
โรคทั่วไป (เบอร์ 1)
08.30 - 16.30
โรคทั่วไปนอกเวลาราชการ
วันราชการ 16.30 - 20.30 น.
วันหยุดราชการ 08.30 - 12.30 น.
ให้คำปรึกษา ARV ผู้ใหญ่
08.30 - 16.30
ARV เด็ก
08.30 - 16.30ให้คำปรึกษา ก่อน/หลัง ตรวจหา
การติดเชื้อ HIV ทุกวันราชการ
ตรวจสุขภาพ
07.30 - 16.00

07.30 - 16.00

07.30 - 16.00

07.30 - 16.00

07.30 - 16.00
อาคารสมเด็จพระวันรัต
กายภาพบำบัด
08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00
เพื่อนใจวัยรุ่น13.00 - 16.00

ทันตกรรม
08.30 - 12.00
08.30 - 12.00 รับเบอร์คิวที่จุดคัดกรองหน้า ประชาสัมพันธ์
13.00 - 16.00 ทันตกรรมเฉพาะทาง(เฉพาะนัด)
นอกเวลาราชการ จันทร์ - พุธ เวลา 16.30 - 20.30 , วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30

ตางรางออกตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก(หมายเหตุ)

ห้องตรวจ เวลา หมายเหตุ
ทันตกรรม 08.30 - 12.00 08.30 - 12.00 รับเบอร์คิวที่จุดคัดกรองหน้า ประชาสัมพันธ์
13.00 - 16.00 ทันตกรรมเฉพาะทาง(เฉพาะนัด)
นอกเวลาราชการ จันทร์ - พุธ เวลา 16.30 - 20.30 , วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30

ผู้ดูแลระบบ