ข่าวประกาศคัดเลือก/รับสมัครงาน
# หัวข้อข่าว วันที่
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างฯ 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
01-12-2565
2
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
22-11-2565
3
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
11-11-2565
4
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ
08-11-2565
5
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)
28-10-2565
6
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
28-10-2565
7
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ)
28-10-2565
8
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
27-10-2565
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
29-09-2565
10
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
19-09-2565
11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
13-09-2565
12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
13-09-2565
13
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
08-09-2565
14
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
07-09-2565
15
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
07-09-2565
16
ประกาศรายชื่อผู้ไดรับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
31-08-2565
17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
22-08-2565
18
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
19-08-2565
19
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
19-08-2565
20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
18-08-2565
21
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
15-08-2565
22
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
09-08-2565
23
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป
09-08-2565
24
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
09-08-2565
25
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
09-08-2565
26
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
09-08-2565
27
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (7 อัตรา)
05-08-2565
28
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
05-08-2565
29
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
05-08-2565
30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง จพง.พัสดุ
03-08-2565
31
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน(จพง.พัสดุ)
20-07-2565
32
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน (พนักงานพัสดุ)
20-07-2565
33
ประกาศรับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี และ นวก.พัสดุ
18-07-2565
34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ (พกส. 8 ตำแหน่ง)
18-07-2565
35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
20-06-2565
36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
20-06-2565
37
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
20-06-2565
38
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
20-06-2565
39
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการตรวจรักษาพิเศษ)
20-06-2565
40
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)
20-06-2565
41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
10-06-2565
42
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
10-06-2565
43
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
02-06-2565
44
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
31-05-2565
45
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
27-05-2565
46
รับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
20-05-2565
47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
18-05-2565
48
ประกาศรายชื่อตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
06-05-2565
49
ร่างประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
11-03-2565
50
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
08-03-2565
51
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
31-01-2565
52
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานขับรยนต์
31-01-2565
53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
31-01-2565
54
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ผู้ช่วยพยาบาล
04-01-2565
55
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล)
16-12-2564
56
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
16-12-2564
57
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
16-12-2564
58
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
02-11-2564
59
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
05-10-2564
60
ประกาศรับย้ายข้าราชการ
23-07-2564
61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
06-07-2564
62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล
25-06-2564
63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
28-05-2564
64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
20-10-2563
65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
11-08-2563
66
ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวดไทย)จำพนวน 6 อัตรา
20-08-2562
67
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
19-08-2562
68
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
09-07-2562
69
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
29-03-2561