ข่าวประกาศคัดเลือก/รับสมัครงาน
# หัวข้อข่าว วันที่
1
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
21-01-2563
2
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
14-01-2563
3
ประกาศรับสมัครเพื่อกเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงาธารณสุขทั่วไป
13-01-2563
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
03-01-2563
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
03-01-2563
6
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
03-01-2563
7
ร่างประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
26-12-2562
8
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
23-12-2562
9
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
23-12-2562
10
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
18-12-2562
11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
18-12-2562
12
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร, พนักงานประจำห้องยา
18-12-2562
13
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
17-12-2562
14
ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวดไทย)จำพนวน 6 อัตรา
20-08-2562
15
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
19-08-2562
16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
09-07-2562
17
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
17-07-2561
18
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
17-07-2561
19
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
29-03-2561