การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลตราด ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19


หัวข้อข่าว วันที่
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 20-07-2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร 16-07-2563
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก จักษุ 29-06-2563
ร่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 17-06-2563
ร่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแแพทย์ 17-06-2563
ข่าวทั้งหมด