โรงพยาบาลตราด กระทรวงสาธารณสุข
๗ พ.ค.๒๕๖๒ นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด พร้อมด้วย พญ.วราภรณ์ อรุณศิริสุข รับมอบเงินจากคณะผู้จัดงานแข่งขันชิงแชมป์ออฟโรดตราด ครั้งที่ 1/2019 เพื่อการกุศลนำมามอบให้ โรงพยาบาลตราด เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โรงพยาบาลตราดขอขอบพระคุณอย่างสูง
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสุพจน์ แพรนิมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลตราด เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลตราด เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร ผอ.รพ.ตราด และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดร่วมงานพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดโยธานิมิต อ.เมือง จ.ตราด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

เจ้าหน้าที่


ชื่อผู้ใช้


รหัสผ่าน


แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึ่งพอใจเว็บไซต์ใหม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด