หัวข้อข่าว วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์ ประจำวันที่ ๑-๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-03-2566  new
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
29-03-2566  new
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู ปรับด้วยไฟฟ้า ชนิด ๔ motor จำนวน ๖ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-03-2566  new
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-03-2566  new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ HIS (โปรแกรมโรงพยาบาลตราด TRADHMS) ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2566  new
ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าว วันที่
MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
15-09-2565
แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามตามประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน และแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ
15-09-2565
MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
15-09-2565
MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
15-09-2565
MOIT17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14-09-2565
ข่าวทั้งหมด